Saltar apartados

Contribucions

 

Qualsevol comentari o aportació que es desitge realitzar sobre aquesta base de dades pot dirigir-la a Javier.Franco@ua.es Seran especialment benvingudes les intervencions dels autors per a oferir un resum o comentari propi dels textos.
Després de l'oportuna comprovació, qualsevol aportació substancial d'un document o camp nou portarà el nom de la persona que ho haja proposat.

ALGUNS COMENTARIS PRELIMINARS
* Comprovar que l'entrada no estiga ja en BITRA (encara que, per descomptat, qualsevol aportació d'informació substancial complementària, especialment resums i correcció d'errors, serà benvinguda i reconeguda en la pròpia entrada).
* Si s'envia informació addicional sobre una fitxa ja existent, avisar d'aquest fet al principi de la fitxa. Per exemple: “Fitxa ja en BITRA. Nou: Resum”
* Només serveixen textos publicats (no en premsa, ni conferències, ni inèdits ni fotocòpies).
* Sí serveixen les tesis doctorals (que sempre es dipositen en la biblioteca de la universitat corresponent), però no les tesines ni els treballs de recerca ni els treballs de màster ni les memòries de grau.
* Si és en Internet, és necessari que la pàgina d'acolliment siga estable (d'una revista, una universitat, associació reconeguda, pàgina institucional, etc.).
* En cas de text complet i gratuït en Internet és també fonamental aportar en el camp Lloc l'adreça URL.
* És molt més important la qualitat que la quantitat. Açò significa que les dades han d'haver sigut comprovades personalment i les entrades han de ser com més completes millor. Limitar-se a copiar informació de les seccions de Referències Bibliogràfiques és un error, doncs estan plagades d'errates. Si no es disposa de la publicació, quasi sempre és fàcil comprovar la font i completar la informació per Internet a través de catàlegs de biblioteques, la revista o l'editorial corresponent. També, si és possible, seria més que útil tenir el resum, encara que siga de l'editorial, però sempre millor de l'autor o teu.
* Davant els dubtes de format, el millor és consultar fitxes del mateix tipus en BITRA. Si el dubte persisteix, posar-se en contacte amb Javier Franco (Javier.Franco@ua.es)
* Per comoditat per a tots, copiar les fitxes en el mateix correu electrònic (no enviar adjunts).
*********

MODEL DE FITXA DE BITRA Versió descargable
EMPLENAR NOMÉS ELS CAMPS PERTINENTS

Enviar en el cos del correu electrònic (no com a adjunt) a: Javier.Franco@ua.es

TEMES= [Utilitza les teues pròpies paraules clau; ja ho passem nosaltres a terminologia de BITRA]
AUTORS= [Cognoms, nom del primer; els següents en la seua ordre natural; si és un coordinador, afegir (ed. / eds.)] [El segon i altre, s'uneixen amb punt i coma (;) l'últim s'introdueix amb &.] [Per ex.: Johnson, Mary; José Pla Martínez & John Smith]
ANY= [Sempre que siga possible, primera edició; si es tracta d'un article periodístic, indicar data completa]
TÍTOL= [Si està en anglès, es deixa tal qual. Si no està en anglès, acompanyar-ho també, si és possible, amb una traducció entre claudàtors a aquest idioma. Si no està ni en anglès ni en espanyol i no podeu traduir-ho a l'anglès, traduir entre claudàtors si és possible a l'espanyol]
LLOC= [Si el text complet està gratis en la web, indicar adreça URL completa]
EDITOR= [Editorial o nom de la revista + vol: núm, segons corresponga. Per ex.: Càtedra o bé: Babel 4:1]
PÀGINES= [El total del llibre o les pàgines concretes d'un article]
IDIOMA=
TIPUS= [Llibre, capítol, article, tesi, revista]
ISBN= [Sense guions]
COL·LECCIÓ= [No confondre amb l'editorial]
DISPONIBILITAT= Indiqueu si la publicació es pot trobar lliurement a internet per mitjà de la clau "accés obert".
ÍNDEX= [Si és un llibre, només els capítols fonamentals -no tots els subapartats-. Si és un llibre col·lectiu, cal incloure totes les contribucions (llevat que siguen més de 30, en aquest cas, es posen només les parts principals en què estiga dividit el llibre)]
RESUM= [Indicar si el resum és teu o procedeix d'una altra font -l'editorial, l'autor, etc.- de la manera següent i entre claudàtors: [Source: Author / Publisher / Editor / Mengano]. Ha de ser no evaluativo i estar entre 50 i 150 paraules (4-12 línies). Idealment ha d'estar en anglès; si no és possible, en el mateix idioma de la publicació descrita també val.]
COMENTARIS= [Si es tracta d'un capítol d'un llibre col·lectiu donar les dades que falten (editors, any, títol del llibre) Per ex.: In: Bel, Edith Li (ed.) 1995. 'La mastegue et la plume: traduir, reflexions, experiències i pràctiques.'; si es tracta d'un congrés donar les dades bàsiques del mateix (nom, lloc, data); indicar també si es tracta d'una traducció amb el nom del traductor, de la versió escrita d'una conferència; si té diverses edicions (en quins anys); etc.]
AGRAÏMENTS= [Si no eres l'autor de la publicació: Record supplied by Nomene Cognoms. Si ho desitges, no hi ha problema a afegir també el nom del projecte d'investigació, de la teua universitat o similar.]

***************

EXEMPLE DE FITXA

TEMES= Accessibilitat. Espanya. Audiovisual. Gènere.
AUTOR= Utray Delgado, Francisco
ANY= 2006
TÍTOL= ""Accesibilidad a la TV en España ante el reto de la transición de la televisión analógica a la digital" [Accessibility to TV in Spain. Facing up to the challenge of transition from analogic to digital television]
LLOC= Madrid
EDITOR= Laberinto
PÀGINES= 307-330
IDIOMA= Espanyol.
TIPUS= Capítol.
RESUMEIXEN= Aquest article fa un breu repàs als sistemes d'accessibilitat que ofereix la televisió analògica i el diferent ús que han fet dels mateixos les principals cadenes públiques i privades. Després d'aquesta introducció es passa a analitzar els reptes tecnològics que suposa la transició del sistema analògic al digital per a l'accessibilitat. Finalment s'estudia el futur immediat de l'accessibilitat a Espanya en les condicions presents. [Source: Joaquim Pujol Guerrero]
COMENTARIS= In: Pérez-Amat García, Alvaro & Alvaro Pérez-Ugena i Coromina (eds.) 2006. 'Sociedad, integración y TV en España.'
AGRAÏMENTS= Record supplied by Joaquim Pujol Guerrero (Transmedia).

**********

Departament de Traducció i Interpretació / Departamento de Traducción e Interpretación


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9848

Fax: (+34) 96 590 9847

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464