Saltar apartados

ImpacteEl camp Impacte recull les publicacions que, pel que saben els compiladors de BITRA, citen la publicació descrita en cada fitxa.

Aquest camp es va incorporar a la base de dades a l'octubre de 2007, un moment en què la bibliografia contenia ja prop de 33.000 entrades i la grandària del projecte mateix havia creat un dilema important per a l'usuari: el d'establir d'alguna manera la prioritat en la lectura de les fonts bibliogràfiques recollides, quan aquestes podien ser-ne centenars, si no milers, en qualsevol consulta.

En contenir ja bona part de la bibliografia en la matèria, BITRA era el vehicle ideal per a ajudar els investigadors i les autoritats acadèmiques en l'intent de valorar la repercussió de les diverses publicacions, un aspecte que en la nostra disciplina només es podia fer de manera essencialment intuïtiva i que, no obstant això, constitueix habitualment el barem més important en oposicions i tribunals d'acreditació.

Per tot això, es va decidir que BITRA afegira als serveis que presta a la comunitat acadèmica un camp que recollira les obres que citen la publicació descrita en cada fitxa, perquè els investigadors i agents interessats pogueren utilitzar-lo d'acord amb els seus criteris.

Quant al procés de selecció per a la recopilació de l'impacte, el criteri de BITRA és doble. En primer lloc, a partir d'octubre de 2007 s'està intentant incorporar els llistats de referències bibliogràfiques de la màxima varietat de fonts. En segon lloc, la grandària del camp Impacte ens indica quines publicacions ja incloses en BITRA hem de buidar abans, per ser les que aparentment més repercussió han tingut en la disciplina.
      Aquí es pot accedir al informe de cites 2014 sobre el procés de recollida de cites a 30 de desembre de 2015, amb 64027 entrades en BITRA i 6241 d'elles buidades pel que fa a les seves cites.
     Aquí es pot accedir a una llista d'autors utilitzats com a font de cites a data de 30 de desembre de 2015.
     En aquest sentit, a part de nombrosos capítols, llibres i articles de multitud de revistes, de moment hem buidat sistemàticament les següents revistes acadèmiques desde el any 2000 (sempre segons disponibilitat):

Across Languages and Cultures (Hongria)
Babel (Holanda)
Cadernos de Tradução (Brasil)
Interpreting (Holanda)
InTRAlinea (Italia)
Jostrans (Regne Unit)
LANS (Bèlgica)
Meta (Canadà)
MonTI (Espanya)
New Voices in Translation Studies (Irlanda & IATIS)
Parallèles (Suïsa) (Desde 2013)
Quaderns (Espanya)
Target (Holanda)
The Interpreter and Translator Trainer (Reino Unido)
The Translator (Regne Unit)
Trans-Kom (Alemanya)
Translation & Interpreting (Australia)
TTR (Canadà)


Finalment, és important fer tres aclariments pel que fa a aquest camp:
1) A diferència dels agents que elaboren els índexs d'impacte de les revistes acadèmiques, barem sobre el qual tenim importants reserves, BITRA recull totes les mencions a publicacions del nostre camp i no discrimina les fonts (llibres i capítols inclosos), tret de les autoreferències, evidentment. Amb aquesta única excepció, recollim totes les cites o ressenyes de qualsevol publicació de traducció i interpretació de què tinguem notícia i preferim que siguen els usuaris mateix els qui distingisquen, si  volen, la importància relativa de les diverses mencions. En aquest sentit, BITRA pot actuar com a plataforma indiscriminada de recollida de dades de repercussió, perquè després els investigadors o els agents institucionals apliquen criteris de baremació propis, si consideren convenient o necessari discriminar la rellevància d'unes mencions davant d'unes altres.

2) Com en qualsevol base de dades, encara que aquesta no para de créixer mes a mes, BITRA no recull ni podrà recollir mai totes les ressenyes i cites existents, per la qual cosa el que apareix en el camp Impacte només pot considerar-se indicatiu.

3) És fonamental per a la correcta comprensió d'aquest camp que impacte no siga confós amb qualitat. És perfectament possible que, per raons, entre d'altres, d'idioma, tractament d'un assumpte local, capacitat de distribució editorial o origen geopolític, una publicació de qualitat excel·lent tinga recollides poques cites, no en tinga cap cita o que els compiladors de BITRA no les coneguen. És igualment possible que una publicació mediocre o merament divulgativa siga citada de manera massiva. Impacte recull purament i simple la repercussió de cada publicació, no és un índex de qualitat, especialment en el cas de les publicacions poc citades.En el camp CITID s'indica si l'impacte de cada fitxa s'ha buidat o no. En cas d'haver-se buidat, apareixerà un nombre identificatiu acabat en“cit” seguit de “Ok” (per exemple, 18cit. Ok. o 293cit. Ok.). En cas de no citar cap altra publicació de traducció i interpretació (T&I), salvo, possiblement, obres del propi autor, apareixerà l'expressió “0Q”, és a dir, zero cites. En cas de ser una obra col·lectiva, que normalment no inclou cites, apareixerà l'expressió N/A, és a dir, “No aplicable”. Combinant aquestes tres etiquetes, resulta fàcil calcular quantes publicacions s'han buidat ja en BITRA i amb quins resultats.

    Per exemple, per a saber quantes i quines publicacions amb cites s'han buidat ja a la recerca del seu impacte, n'hi ha prou amb introduir la cadena “Ok” en el camp CITID. Mentre que per a saber quantes publicacions de traducció no citen a cap altre autor de T&I n'hi ha prou amb introduir la cadena “0Q” en el camp CITID.

    D'altra banda, per a accedir a un llistat de totes les publicacions de T&I que se citen en un text determinat n'hi ha prou amb introduir en el camp IMPACTO el nombre d'identificació (acabat en cit) de la publicació que cita, mentre que per a saber a qui cita un autor determinat, n'hi ha prou amb introduir el cognom d'aquest autor en el camp IMPACTE. Aplicant la lògica, es poden realitzar tot tipus de recerques relacionades amb l'impacte.

Departament de Traducció i Interpretació / Departamento de Traducción e Interpretación


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9848

Fax: (+34) 96 590 9847

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464