Saltar apartados

Recerques

 

Tutorial audiovisual de BITRA

Més informació:

Després de prémer BITRA apareixen una sèrie de finestres amb camps predeterminats que es poden canviar en qualsevol moment.

L'estructura d'un document complet de BITRA és la següent:

TEMES:
AUTOR:
ANY:
TÍTOL:
LLOC:
EDITOR:
PÀGINES:
IDIOMA:
TIPUS:
ISBN / ISSN / DOI:
COL·LECCIÓ:
DISPONIBILITAT:
ÍNDEX:
RESUM:
COMENTARIS:
IMPACTE:
CITID:
AGRAÏMENTS:

Es pot fer ús dels operadors lògics "I" "O" i "NO".

No és necessari utilitzar comodins, ja que el motor de recerca els inclou per defecte. Així, si demanem que en el camp AUTOR cerque , trobarà tots els "Antonio, Antonia, Antoine, Anthony, Chantal, Santos, etc."

La recerca no discrimina ni accents ni majúscules, de tal manera que és igual escriure "TRADUCCIÓ" o "traduccion"; "Automàtic" o "automatico".

Per a realitzar recerques creuades, prou escriure dues o més paraules amb un espai intermedi. Així, si escrivim en la finestra TOTS ELS CAMPS apareixerà el registre de "George Steiner"amb el títol "After Babel "i no qualsevol altre document que continga només "Steiner" o només "Babel". Dins de cada camp es pot realitzar el mateix tipus de recerca i també es pot precisar la recerca encara més introduint els termes en camps definits (en l'exemple anterior, caldria introduir "Steiner" en AUTOR. i "Babel" en TÍTOL).

Per a realitzar una recerca en el camp TEMES és necessari consultar la llista de paraules clau, a les quals es pot accedir directament en qualsevol idioma de treball des de BITRA prement el botó "Paraules clau". Qualsevol combinació de paraules clau estarà unida per defecte amb l'operador "I".

És molt important no introduir descriptors temàtics no inclosos entre les paraules clau de BITRA, ja que la base de dades no entén de sinònims. Igualment, en ser totes les entrades de traducció, la paraula clau "Traducció" no existeix i qualsevol recerca en el camp Temes que la inclogui ens donarà resultats erronis.

A més de les paraules clau que apareixen en la llista, en el camp TEMES també s'han inclòs, quan és pertinent, els noms dels autors, de les obres i dels països o regions que siguen tema del document. Les àrees geogràfiques apareixen normalment en l'idioma de treball triat (així, en la versió anglesa, "Espanya" apareixerà com "Spain", mentre que en l'alemanya apareixerà com "Spanien"), mentre que en el cas d'autors i obres, aquests apareixeran en el seu idioma original, llevat que aquest no utilitze l'alfabet llatí. En aquest últim cas, apareixeran en anglès i espanyol.

Per tant, és possible cercar els documents que tracten sobre un autor, país o regió determinats a través del camp temes. Així, per a conèixer els documents que tracten sobre "Shakespeare", bastarà amb introduir la paraula "Shakespeare" en el camp TEMES. Per seguir amb l'exemple, si es desitja només els que tracten sobre la poesia de Shakespeare, bastarà amb posar "Shakespeare" i "poesia" en TEMES. Si es desitja accedir només als quals estiguen en anglès, caldrà afegir "anglès" en IDIOMA, etc.

Els resultats poden apareixen de dues formes. Fins a un màxim de 10, apareixeran amb totes les entrades completes en una sola finestra. Si són més de 10 apareixeran en format abreujat, fins a 50 entrades per finestra. En aquest cas, els títols apareixeran subratllats, de manera que amb només fer clic sobre qualsevol d'ells apareixerà l'entrada completa. Si es prefereix veure totes les entrades completes, n'hi ha prou amb fer clic a dalt, en "Entrades completes" i apareixeran 10 per finestra. Els camps buits no apareixen en els resultats.

Els resultats apareixen ordenats per autor i, dins del mateix autor, cronològicament per any.

Per cercar per intervals, és suficient unir tots dos anys amb un guió (p. ex. 2001-2012).

Quan es tracta d'un capítol de llibre, apareix indicat l'editor, any i títol del llibre col·lectiu en el camp COMENTARIS.

El TÍTOL està sempre en el seu idioma original i en anglès.

El camp IDIOMA es descriu en cadascuna de les llengües de treball (per tant, en la versió anglesa, "espanyol" apareixerà com "Spanish", etc.)

El camp TIPUS expressa en cadascun dels idiomes de treball quin és el format del document (en la versió catalana: Llibre, Article, Capítol, Revista, Tesi, Monografia).

El camp ÍNDEX està sempre en el seu idioma original.

El camp ISBN / ISSN / DOI ofereix aquests nombres. El ISBN i el ISSN sense guions.

El camp COL·LECCIÓ indica aquesta informació en l'idioma original.

El camp DISPONIBILITAT arreplega les publicacions que es poden trobar lliurement a internet per mitjà de la clau "accés obert". També indica si el document es troba en alguna de les biblioteques de la Universitat d'Alacant. Per a saber què textos es troben en la Univ. d'Alacant, n'hi ha prou amb introduir la paraula "Alacant" en aquest camp. 

El camp RESUMEIXEN està en anglès o en l'idioma original del text corresponent.

El camp COMENTARIS apareix normalment en anglès i arreplega tot tipus d'informació complementària, com l'origen d'un llibre, l'edició, o els editors i el títol d'un volum col·lectiu.

El camp IMPACTE arreplega les publicacions que, per la qual cosa saben els compiladors de BITRA, citen a la descrita en cada fitxa. Per a més informació sobre aquest camp, veure apartat corresponent en aquesta mateixa pàgina web.

El camp AGRAÏMENTS està dissenyat per a reconèixer explícitament les aportacions substancials (nova entrada, resum, etc.) de qualsevol usuari.

 

Departament de Traducció i Interpretació / Departamento de Traducción e Interpretación


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9848

Fax: (+34) 96 590 9847

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464