Doctorat en Traducció i Interpretació

PD en Filosofia i Lletres

L'alumnat que estiga en possessió d'un màster podrà apuntar-se a aquest programa de doctorat i inscriure's automàticament en tesi doctoral.

 1. CURS 2006/2007 (Menció de Qualitat)
 2. CURS 2007/2008 (Menció de Qualitat)
 3. CURS 2008/2009 (Menció de Qualitat)

 

TESIS LLEGIDES EN EL PROGRAMA DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

 

 • Alumne/a: RAKOTONANAHARY, TAHIRISOA RAVAKINIAINA

ANY: 2006-07

DECRET: 98 0903

PROGRAMA: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

DIRECTOR DE TESI: SIERRA SORIANO, ASCENSION / MOGORRON HUERTA, PEDRO JOAQUIN / LAPORTE, ERIC

TÍTOL DE LA TESI: "LES METÀFORES EN LES LOCUCIONS VERBALS EN MALGACHE: LES SEUES ESTRUCTURES I ELS SEUS EQUIVALENTS DE TRADUCCIÓ EN FRANCÈS I EN ESPANYOL"

 

 • Alumne/a: MASSEAU, PAOLA

ANY: 2007-08

DECRET: 98 0903

PROGRAMA: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

DIRECTOR DE TESI: NAVARRO DOMINGUEZ, FERNANDO

TÍTOL DE LA TESI: "APROXIMACIÓ TEÒRICA A la CRÍTICA DE LA TRADUCCIÓ POÈTICA: "LE CIMETIÈRE MARIN DE PAUL VALÉRY"

 

 • Alumne/a: CREMADES RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE

ANY: 2008-09

DECRET: 98 0903

PROGRAMA: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

DIRECTOR DE TESI: MARTINEZ PEREZ, VICENT

TÍTOL DE LA TESI: "TRADUCCIÓ AL CASTELLÀ DEL REGIMENT DE PRESERVACIÓ A EPIDÈMIA O PESTILÈNCIA I MORTALDATS DE JACME D'AGRAMONT"

 

 • Alumne/a: FUSTER ORTUÑO, MARÍA ÁNGELES

ANY: 2008-09

DECRET: 98 0903

PROGRAMA: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

DIRECTOR DE TESI: MARTINEZ PEREZ, VICENT

TÍTOL DE LA TESI: "CURIAL I GÜELFA MULTILINGÜE. TRADUCCIÓ A L'ESPANYOL DE CURIAL I GÜELFA TENINT EN COMPTE ELS SEUES TRADUCCIONS A L'ESPANYOL I A L'ANGLÉS PUBLICADES DURANT ELS SEGLES XX I XXI. EINES PER A L'ANÀLISI MULTILINGÜE DE CLÀSSICS LITERARIS CATALANS I ROMÀNICS"

 

 • Alumne/a: MARTINEZ TEJERINA, ANJANA

ANY: 2008-09

DECRET: 98 0903

PROGRAMA: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

DIRECTOR DE TESI: SANDERSON, JOHN DOUGLAS

TÍTOL DE LA TESI: "LA TRADUCCIÓ PER Al DOBLATGE DE L'HUMOR BASAT EN LA POLISÈMIA: ELS GERMANS MARX CREUEN EL TOLL"

 

 • Alumne/a: TOLOSA IGUALADA, MIGUEL

ANY: 2008-09

DECRET: 98 0903

PROGRAMA: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

DIRECTOR DE TESI: NAVARRO DOMINGUEZ, FERNANDO

TÍTOL DE LA TESI: "L'ERROR EN TRADUCCIÓ: DE L'ESTUDI DEL PRODUCTE A l'ESTUDI DEL PROCÉS"

 

 • Alumne/a: RAMIREZ GUTIERREZ, MARIA ANGELICA

ANY: 2008-09

DECRET: 98 4399

PROGRAMA: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ DE LLENGUATGES GENERALS, LITERARIS I ESPECÍFIC

DIRECTOR DE TESI: FRANCO AIXELA, JAVIER

TÍTOL DE LA TESI: "EL TRACTAMENT DE LES VARIETATS DE LA LLENGUA EN LA TRADUCCIÓ A l'INGLÉS DE COM A AIGUA PER A XOCOLATA (ESQUIVEL: 1989)"

 

 • Alumne/a: ALBALADEJO MARTINEZ, JUAN ANTONIO

ANY: 2009-10

DECRET: 98 0903

PROGRAMA: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

DIRECTOR DE TESI: VEGA CERNUDA, MIGUEL ANGEL

TÍTOL DE LA TESI: "DIATOPÍA, DIACROMÍA I DIACULTURA: PROBLEMES EN LA TRADUCCIÓ DE LA LITERATURA AUSTRO-ALEMANYA A l'ESPANYOL"

 

 • Alumne/a: GALLEGO HERNANDEZ, DANIEL EMILIO

ANY: 2009-10

DECRET: 98 0903

PROGRAMA: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

DIRECTOR DE TESI: NAVARRO DOMÍNGUEZ, FERNANDO

TÍTOL DE LA TESI: "TRADUCCIÓ ECONÒMICA I TEXTOS PARAL·LELS EN INTERNET: APROXIMACIÓ TEÒRICA I METODOLÒGICA"

 

 • Alumne/a: BOTELLA TEJERA, CARLA MARIA

ANY: 2010-11

DECRET: 98 0903

PROGRAMA: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

DIRECTOR DE TESI: SANDERSON, JOHN DOUGLAS

TÍTOL DE LA TESI: "L'INTERTEXTO AUDIOVISUAL I LA SEUA TRADUCCIÓ: REFERÈNCIES CINEMATOGRÀFIQUES PARÓDICAS EN FAMILY GUY (PARE DE FAMÍLIA)"

 

 • Alumne/a: MARTINEZ-GOMEZ GOMEZ, AIDA MARINA

ANY: 2010-11

DECRET: 98 0903

PROGRAMA: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

DIRECTOR DE TESI: ILIESCU GHEORGHIU, CATALINA ANCA

TÍTOL DE LA TESI: "LA INTERPRETACIÓ EN INSTITUCIONS PENITENCIÀRIES. LA RELLEVÀNCIA DEL COMPONENT INTERPERSONAL EN LA QUALITAT DE L'ACTUACIÓ D'INTÈRPRETS NATURALS"

 

 • Alumne/a: NAREBSKA, ILONA

ANY: 2010-11

DECRET: 98 0903

PROGRAMA: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

DIRECTOR DE TESI: SAWICKI, PIOTR

TÍTOL DE LA TESI: "PANORAMA HISTÒRIC DE LES TRADUCCIONS DE LA LITERATURA POLONESA PUBLICADES A ESPANYA DE 1939 A 1975"

 

 • Alumne/a: ANTOCHI, ROXANA-MIHAELA

ANY: 2011-12

DECRET: 98 0903

PROGRAMA: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

DIRECTOR DE TESI: ILIESCU GHEORGHIU, CATALINA ANCA / FRANCO AIXELA, JAVIER

TÍTOL DE LA TESI: "PLANIFICACIÓ CULTURAL, CENSURA I TRADUCCIÓ DRAMÀTICA EN LA ROMANIA COMUNISTA. AMB ESPECIAL REFERÈNCIA Al TEATRE ESPANYOL"

 

 • Alumne/a: BELOTTO MARTINEZ, JESUS

ANY: 2012-13

DECRET: 98 0903

PROGRAMA: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

DIRECTOR DE TESI: TORRES MONREAL, FRANCISCO / NAVARRO DOMÍNGUEZ, FERNANDO

TÍTOL DE LA TESI: "LA TRADUCCIÓ I RECEPCIÓ DEL POEMA EN PROSA A ESPANYA: EL SPLEEN DE PARIS DE CHARLES BAUDELAIRE"

 

 • Alumne/a: CALVO-FERRER, JOSÉ RAMÓN
ANY: 2012-13
DECRET: 98 0903
PROGRAMA: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
DIRECTOR DE TESI: BELDA MEDINA, JOSE RAMON
TÍTOL DE LA TESI: "VIDEOJOCS I APRENENTATGE DE SEGONES LLENGÜES: ANÀLISI DEL VIDEOJOC THE CONFERENCE INTERPRETER PER A la MILLORA DE
LA COMPETÈNCIA TERMINOLÒGICA"

 

 • Alumne/a: MARTINEZ ALCALDE, PATRICK STÉPHANE

ANY: 2012-13

DECRET: 98 0903

PROGRAMA: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

DIRECTOR DE TESI: TOLOSA IGUALADA, MIGUEL

TÍTOL DE LA TESI: "LA TRADUCCIÓ-VIGILÀNCIA: APROXIMACIÓ ALS FONAMENTS D'UNA NOVA ACTIVITAT PROFESSIONAL PER A TRADUCTORS"

 

 • Alumne/a: VARGAS GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER

ANY: 2012-13

DECRET: 98 0903

PROGRAMA: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

DIRECTOR DE TESI: FRANCO AIXELA, JAVIER

TÍTOL DE LA TESI: "AVATARS DE LA POESIA COSTARRICENSE TRADUÏDA DURANT EL SEGLE XX. LA TRADUCCIÓ DE LITERATURES PERIFÈRIQUES"

 

 • Alumne/a: WALLACE, MELISSA LOU

ANY: 2012-13

DECRET: 98 0903

PROGRAMA: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

DIRECTOR DE TESI: GIAMBRUNO DAY, CYNTHIA

TÍTOL DE LA TESI: "PREDICTORS OF SUCCESSFUL PERFORMANCE ON O.S. CONSURTIUM COURT INTERPRETER CERTIFICATION EXAMS"

 

 • Alumne/a: NAVARRO BROTONS, LUCIA

ANY: 2012-13

DECRET: 98 0903

PROGRAMA: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

DIRECTOR DE TESI: MOGORRÓN HUERTA, PEDRO

TÍTOL DE LA TESI: "LES PAREMIAS I LES SEUES VARIANTS: ANÀLISI SINTÀCTICA, SEMÀNTIC I TRADUCTOLÓGICO ESPANYOL/FRANCÉS"

 

 • Alumne/a: ANOY, PIERRE HENRY

ANY: 2012-13

DECRET: 98 0903

PROGRAMA: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

DIRECTOR DE TESI: MOGORRÓN HUERTA, PEDRO

TÍTOL DE LA TESI: "ESTUDI SINTÀCTIC I SEMÀNTIC DE LES CONSTRUCCIONS VERBALS FIXES EN FRANCÈS DE COSTA D'IVORI. LES SEUES EQUIVALÈNCIES EN ESPANYOL I EN FRANCÈS"