Equip directiu

  • Director

Javier Franco Aixelá

 

  • Secretària acadèmica

Paola Masseau

 

 

Horari d'atenció de l'equip directiu