Recursos per la traducció


En aquesta secció volem oferir un llistat selectiu dels millors recursos que coneixem per al traductor. No hem volgut ser exhaustius, ja que l'excés d'informació ho convertiria en un llistat inútil. S'agrairia avís si es detecta algun enllaç desfasat.