III Congrés internacional de traducció econòmica, comercial, financera i institucional III Congrés internacional de traducció econòmica, comercial, financera i institucional

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Events
Logo III Congrés internacional de traducció econòmica, comercial, financera i institucional   III Congrés internacional de traducció econòmica, comercial, financera i institucional
III Congrés internacional de traducció econòmica, comercial, financera i institucional

III Congrés internacional de traducció econòmica, comercial, financera i institucional

La demanda de serveis lingüístics, entre ells la traducció, procedeix, segons The Language Services Market: 2015 de De Palma et al., l'informe relacionat amb la traducció, la localització i els serveis d'interpretació, no solament de les necessitats dels usuaris d'internet, que exigeixen un accés instantani a la informació en el seu idioma, sinó també de les empreses, que, en l'afany per ser competitives, ofereixen els productes i serveis en diversos idiomes, a més dels sectors públics i les organitzacions sense ànim de lucre, que han de ser capaces de comunicar%u2010se de manera efectiva més enllà dels límits territorials respectius.

Molts dels centres de formació de traductors i intèrprets són conscients d'aquesta realitat i de la conseqüent necessitat de formar en aquest àmbit. Així ho demostren els seus plans d'estudi, que inclouen assignatures no solament de traducció especialitzada, sinó també de traducció econòmica o institucional. No obstant açò, si bé són cada vegada més els formadors i investigadors que estudien els secrets d'aquest tipus de traducció en relació amb els diferents elements amb els quals interactua la traducció, com ara la terminologia, les noves tecnologies, la docència, l'anàlisi contrastiva, els encàrrecs de traducció, etc., no sembla que, a dia d'avui, la producció investigadora en aquest tipus de traducció tinga el mateix volum que, per exemple, la referida a la traducció literària.

En aquest sentit, la tercera edició del Congrés Internacional de Traducció Econòmica, Comercial, Financera i Institucional, després de les celebracions de 2014 (Universitat d'Alacant) i 2016 (Université du Québec à Trois-Rivières), segueix tractant, d'una banda, de reunir a investigadors, professors, traductors i especialistes de manera que tinguen la possibilitat d'interactuar amb altres col·legues i donar a conèixer personalment les seues recerques i experiències, i, d'altra banda, de contribuir a la producció científica relacionada amb aquest tipus de traducció.