Propostes III Congrés internacional de traducció econòmica, comercial, financera i institucional

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Events
Logo III Congrés internacional de traducció econòmica, comercial, financera i institucional   III Congrés internacional de traducció econòmica, comercial, financera i institucional
III Congrés internacional de traducció econòmica, comercial, financera i institucional

Propostes

S'accepten ponències en espanyol, francès i anglès que, a més de versar sobre alguna de les àrees implicades en la traducció econòmica, comercial, financera o institucional (comptabilitat, finances, màrqueting, logística, transport, publicitat, vendes, assegurances, macroeconomia, macrofinances, política monetària, turisme, govern corporatiu, administració, immobiliària, web corporatiu, etc.), es relacionen amb els següents temes:

Els treballs acceptats, redactats en anglès, espanyol o francès, es publicaran inicialment en el Repositori Institucional de la Universitat d'Alacant en format lliure amb ISBN.
Es publicarà igualment una selecció d'articles de recerca sotmesos a revisió per parells en la revista digital internacional Onomázein, indexada en Classe, Dialnet, Doaj, Ebsco, I-revistes, Latindex, MLA, Redalyc, Scopus, Thomson Reuters (ISI) Web of Knowledge (SSCI, AHCI), Ulrich's Periodicals Directory.

Els interessats a presentar una comunicació hauran d'enviar, a través d'aquest formulari, un resum d'aproximadament 200 paraules en la llengua de presentació. Els interessats a publicar un article de recerca hauran d'enviar un resum de 400 paraules en què es presente la problemàtica, la recerca, els objectius, el marc teòric-metodològic i els resultats. S'inclouran igualment les referències bibliogràfiques pertinents (estil APA).
Es podrà fer un màxim de dues propostes, sempre que se siga coautor d'alguna d'elles. Les ponències tindran una durada de 20 minutos (més cinc minuts de debat).